Baie hartlik welkom by ons skool!

As u vir u kind die heel beste wil he, dan moet ons u gelukwens met u skoolkeuse en ons kan dit se, omdat Lydenburgse skole ook gemeet word aan ouerverwagtinge.

By Laerskool Lydenburg word daar gepoog om nie net 'n skool te wees nie, maar 'n klimaat van uitnemendheid te skep om 'n definitiewe verskil te maak aan die opvoeding van ons kosbaarste besittings.

Laerskool Lydenburg

NetObjects Fusion Essentials

Laerskool Lydenburg groet u ...

NetObjects Fusion Essentials
potlood
potlood

Mnr Cornelus Lemmer - Hoof van Laerskool Lydenburg

Klim in en ry saam vir `n onvergeetlike rit deur 2015

capLeft

capRight

Voorwaarts

footerCapLeft

footerCapRight

wapen