Tuisblad

Laerskool Lydenburg groet u ...

Baie hartlik welkom by ons skool! As u vir u kind die heel beste wil h, dan moet ons u gelukwens met u skoolkeuse en ons kan dit s, omdat Lydenburgse skole ook gemeet word aan ouerverwagtinge.

By Laerskool Lydenburg word daar gepoog om nie net 'n skool te wees nie, maar 'n klimaat van uitnemendheid te skep om 'n definitiewe verskil te maak aan die opvoeding van ons kosbaarste besittings.

Laerskool Lydenburg

 • gee om, ons deure is altyd oop;ons is altyd beskikbaar;
 • differensiasie vind plaas d.m.v. die basiese beginsels van leer;
 • uitnemende akademiese onderrig vind plaas;
 • ons neem gereeld aaneksterne eksamens/olimpiades deel om te verseker dat ons standaard op die  hoogste vlak is;
 • sport en kultuur word vir prestasie en genot beoefen;
 • daar word voorsiening gemaak vir talle geleenthede en dienste;
 • ons skool bedryf 'n ten volle toegeruste multimedia rekenaarsentrum;
 • die leerders is vir ons kosbaar, daarom verdien hulle net die beste;
 • hierdie skool is innoverend vir nou en mre ons gee die pas aan in elke  opsig.
 • Ons belowe niks ons doen dit!
 • Ons sien uit na 'n tydperk van bemoeienis met u kind en 'n verrykende  samewerking tot voordeel van al ons kinders.

Mnr Cornelus Lemmer - Hoof van Laerskool Lydenburg

[Tuisblad] [Omtrent Ons] [Aktiwiteite] [Dissipline] [Omsendbriewe / Circular] [Kwartaal-program / Term Program] [Webuitleg] [Kalender]

Skakel gerus met ons Webskepper vir enige navrae of kommentaar.
© Kopiereg 2012 Lydenburg Laerskool. Alle regte voorbehoud