Waar elke kind vlerke kry om te vlieg en wortels om te groei/Where every child gets wings to fly and roots to grow

Kommunikasie

Sport

Kultuur

Akademie

School Info

LAERSKOOL LYDENBURG COVID BELEID/POLICY

Welkom/Welcome

Baie hartlik welkom by ons skool!

As u vir u kind die heel beste wil hê, dan moet ons u gelukwens met u skoolkeuse. Ons kan dit sê, omdat Lydenburg se skole gemeet word aan ouerverwagtinge.

Laerskool Lydenburg is nie net 'n skool nie, hier word gepoog om 'n klimaat van uitnemendheid te skep. Hier streef ons daarna om 'n verskil te maak aan die opvoeding van ons kosbaarste besittings.

Uit die Hoof se kantoor

Laerskool Lydenburg gee om, ons deure is altyd oop; ons is altyd beskikbaar.

Ons maak voorsiening vir talle geleenthede en dienste tot voordeel van u kind se ontwikkeling. Ons gee die pas aan in elke opsig. Uitnemendheid is ons strewe.

Ons neem gereeld aan eksterne eksamens/ olimpiades en kompetisies deel om te verseker dat ons akademie sport en kultuur op die hoogste vlak is.

Sport en kultuur word vir genot en prestasie beoefen. Laerskool Lydenburg is ook toegerus met die nuutste tegnologie om te verseker u kind word toegerus met die nuutse tendense in die onderwys.

Ons belowe niks, ons doen dit.

Ons sien uit na 'n tydperk van bemoeienis met u kind tot voordeel van al ons kinders.

Sponsors