• 013 235 2077
Waar elke kind vlerke kry om te vlieg en wortels om te groei/Where every child gets wings to fly and roots to grow
By Laerskool Lydenburg is akademie eerste prioriteit.  Dit is van uiterste belang dat elke kind se kognitiewe ontwikkeling optimaal plaasvind.

Prysuitdeling 2018 – DUX LEERDER:

Mia Broodryk

– – –

Prysuitdeling 2018 – AKADEMIESE EREROL:

– – –