Waar elke kind vlerke kry om te vlieg en wortels om te groei/Where every child gets wings to fly and roots to grow

Laerskool Lydenburg is ‘n skool met ‘n lang geskiedenis en sy wortels lê diep in ons dorp se ontwikkeling.

Laerskool Lydenburg 1981

In 1851 stap Meester Willem Poen in sy rietdakklaskamer in – nog bekend as die Voortrekkerskool en ‘n kultuurhistoriese monument in die dorp.

Laerskool Lydenburg 1918

Gedurende 1884 word die eerste staatskool betrek in ‘n ou landbousaal.  Dit is waar die huidige SPAR kompleks is.

Laerskool Lydenburg 1967

Die tweede permanente skoolgebou word in 1966 ingewy.

Laerskool Lydenburg Inwyding 1966

Vele uitbreiding en aanbouings maak Laerskool Lydenburg ‘n skool in eie reg.  Baie skoolhoofde dra by tot die besondere skool se ontwikkeling.

Laerskool Lydenburg 2016

Mnr Cornelus Lemmer is tans die hoof.

‘n Kleinbegin met 15 leerders het gegroei tot 1345 leeders.

Die lei en die griffel maak plek vir hoogs ontwikkelende tegnologie en ‘n onderwys personeel wat van uiterste bekwaamneid getuig.

Van landbougemeenskap tot ‘n groot industriële myngemeenskap, dra Laerskool Lydenburg by tot die vinnige ontwikkeling van Lydenburg.

Voorwaarts is ons leuse en ons strewe na die hoogste doelwit, ongeag stroomversnellings in die samelewing.  Hier word kinders gekoester   tussen hoë berge en waterstrome, dis wat die hemelse Vader van ons verwag.

By Laerskool Lydenburg groei elke kind met ‘n glimlag.