Waar elke kind vlerke kry om te vlieg en wortels om te groei/Where every child gets wings to fly and roots to grow

17 Sep

Circular 20 of 2020 »

Dear Parents
1. DAY TIMETABLE: 21 – 25 SEPTEMBER2. CALENDER 2021
The calendar currently being distributed for the 2021 school holidays is incorrect.

17 Sep

Omsendbrief 20 van 2020 »

Geagte Ouers
1. DAGROOSTER: 21 – 25 SEPTEMBER2. SKOOLKALENDER 2021
Die kalender wat tans versprei word t.o.v. 2021 se skoolvakansies is foutief.

10 Sep

Circular 19 of 2020 »

Dear Parents
1. DAY TIMETABLE: 14 – 18 SEPTEMBER2. TRAFFIC!!!!

We are currently experiencing a problem with the traffic.