Waar elke kind vlerke kry om te vlieg en wortels om te groei/Where every child gets wings to fly and roots to grow
Elke 2 jaar het ons ‘n kultuurweek waar deelnemers die geleentheid het om hul talent op die verhoog te kom wys. Hetsy dit redenaars, voordrag, voorlesings of skryfkuns is.