• 013 235 2077
Waar elke kind vlerke kry om te vlieg en wortels om te groei/Where every child gets wings to fly and roots to grow

 MINI-RUGBYOEFENTYE:

GRAAD DAG VELD TYE
Gr. R Maandae en Woensdae B-veld 12:00 – 12:45
Gr. 1 Maandae, Dinsdae en Woensdae A-veld 13:15 – 14:00
Gr. 2 Maandae, Dinsdae en Woensdae A-veld 13:15 – 14:00

MINI – RUGBY PRACTICE TIMES:

GRADE DAY FIELD TIME
Gr. R Mondays & Wednesdays B-field 12:00 – 12:45
Gr. 1 Mondays, Tuesdays & Wednesdays A-field 13:15 – 14:00
Gr. 2 Mondays, Tuesdays & Wednesdays A-field 13:15 – 14:00