Waar elke kind vlerke kry om te vlieg en wortels om te groei/Where every child gets wings to fly and roots to grow

05 Jun

Geagte Ouers

Covid 19 het baie ontwrigting en onsekerheid gebring. Die skool moet alle opdragte van die Departement van Onderwys gehoorsaam. Die opdragte kom baie stadig en onduidelik deur, so ons vra almal se geduld.

1. DAGROOSTER: 08 – 12 JUNIE 2020

2. HEROPENING VAN SKOLE (VOORLOPIG)

8 Junie – Gr 7
6 Julie – Gr R, 1, 2, 3 en 6
3 Aug – Gr 4 en 5

Ons het aansoek gedoen dat Gr 4 en 5 vroeër begin. Ons wag vir die Departement se antwoord.

3. PERMITTE
Alle leerlinge word verplig om ‘n permit te hê. Die skool sal vir elke leerling ‘n permit uitreik op die eerste dag wat hulle groep by die skool is.

4. MEDIESE TOESTANDE
Lees die gedeelte op die dokument van FEDSAS wat aan u gestuur word.

5. SKOOLGELD
Ouers word vriendelik versoek om steeds u skoolfonds te betaal. Die skool het steeds vaste uitgawes en ons wil nie graag onderwysers verloor en klasse groter maak nie. Dankie vir u begrip en samewerking.

6. BUITEMUURS EN TOERE
Alle buitemuurs is in opdrag van die Departement afgestel. Slegs die Departement kan besluit wanneer bogenoemde weer mag begin. Die skool sal dus slegs met buitemuurs begin sodra die Departement toestemming gee.

7. SKOOL VANAF 6 JULIE
Daar mag nie meer as 50% van die skool se kinders op die terrein wees nie. Ons ondersoek nou die opsie om die skool in twee groepe te verdeel. Kinders sal dan elke 2 de dag by die skool wees.

8. LEERLINGE NA ANDER SKOLE
Kan u asseblief die kantoor skriftelik in kennis stel indien u kind nie terug- kom na Laerskool Lydenburg nie – ontvangs@lydlaer.co.za

Wees geduldig met u vrae, meer inligting sal mettertyd volg. Veiligheid is ons hoogste prioriteit.

9. OUERS
Ouers word slegs op die skoolterrein toegelaat met ‘n vooraf afspraak.

Laerskoolgroete

CORNELUS LEMMER
HOOF