Waar elke kind vlerke kry om te vlieg en wortels om te groei/Where every child gets wings to fly and roots to grow

19 Jun

Geagte Ouers

Covid 19 het baie ontwrigting en onsekerheid gebring. Die skool moet alle opdragte van die Departement van Onderwys gehoorsaam.  Die opdragte kom baie stadig en onduidelik deur, so ons vra almal se geduld in hierdie onsekere tyd.

1. INFASERING VAN LEERDERS
Dit is met trots dat ons kan sê dat die eerste infasering van leerlinge (graad 7) seepglad verloop het. Daar het 99% van ons leerlinge teruggekeer skool toe.

Die voorlopige datums vir infasering van oorblywende grade is as volg:

  • 6 Julie             –           Gr R, 1, 2, 3 en 6
  • 3 Augustus     –           Gr 4 en 5

Ons het aansoek gedoen dat Gr 4 en 5 vroeër begin.  Ons wag vir die Departement se antwoord.

Die skool word daagliks deur die Gesondheidsdepartement, Onderwysde-partement en SAPS geïnspekteer.

Vanaf 6 Julie mag slegs 50% van die skool se leerlinge daagliks by die skool wees. Ons beplan die HALVERINGS-MODEL (soos die konsert se groep 1 en 2).  Elke klas sal in die helfte gedeel word. So elke leerling sal elke 2de dag by die skool wees.

Die skoolbestuur sal poog om leerlinge van dieselfde huisgesinne in dieselfde groepe in te deel, om die logistiek vir die ouers te vergemaklik. Geen versoeke, ten opsigte van indeling, vanaf ouers kan of sal toegelaat word nie.

Die personeel is hard aan die werk en besig met opleiding, sodat leerlinge wat tuisbly én leerlinge wat reeds by die skool is, onderrig kan ontvang.  Ek kan u verseker dat die personeel die nuwe uitdaging met entoesiasme begroet.

Hou asseblief ingedagte dat die halverings-model van u as ouers, vereis om deel te wees van u kind se studieprogram.  Nie net moet skole voorberei vir ‘n nuwe manier van onderrig nie, maar ouers sal ook moet poog om te sorg dat leerlinge toegang het tot die nodige tegnologie bv, genoegsame data, slimfone en/of rekenaars.

Die skool sal van tyd-tot-tyd ook “deurry”-geleenthede vir ouers skep om skool-werk in harde kopië te bekom.  Uitdagende tye… maar ons sien uit daarna.

2. INSKRYWINGS 2021
Die nuwe aansoekvorms kan vanaf Maandag, 22 Junie tussen 8:00 en 13:00 daagliks by die hek afgehaal word. Dit kan ook weer daar ingehandig word. Maak asseblief seker dat u vorms volledig voltooi en geteken is en dat AL die nodige dokumente aangeheg is. Onvolledige vorms sal nie verwerk word nie. Die sluitingsdatum is Vrydag, 31 Julie.

Leerlinge wat reeds in die skool is sal later herregistrasievorms ontvang om te voltooi.

3. SKOOLGELD:
Ouers word vriendelik versoek om steeds u skoolfonds te betaal. Die skool het steeds vaste uitgawes en ons wil nie graag onderwysers verloor en klasse groter maak nie. Dankie vir u begrip en samewerking.

4. OUERS:
Ouers word slegs op die skoolterrein toegelaat met ‘n vooraf afspraak. Slegs skoolgaande leerlinge word op die terrein toegelaat. Veiligheid is ons hoogste prioriteit.

5. NUWE SKOOLKALENDER VIR 2020

Dankie vir almal se samewerking.

CORNELUS LEMMER
HOOF