Waar elke kind vlerke kry om te vlieg en wortels om te groei/Where every child gets wings to fly and roots to grow

02 Jul

Geagte Ouers

Na ‘n lang grendeltyd is dit ten eerste op 6 Julie uiteindelik tyd vir ons Grondslagfase- maats en Graad 6e om terug te keer skool toe gevolg deur die LSEN en Graad 4 en Graad 5 ‘n week later, op 13 Julie 2020.

Om die veiligheid van u kind en gemoedsrus vir u as ouer en u kind te verseker het ons besluit om twee dae (2 Julie groep 1 en 3 Julie groep 2) voor die amptelike opening op Maandag, 6 Julie te gebruik om u kind aan al die regulasies en prosedures wat ons gaan volg om hom/haar veilig te hou bekend te stel.

Graad 4 & 5 sowel as die LSEN klas se oriëntering sal geskied op Vrydag, 10 Julie. (ALLE ANDER GRADE BLY TUIS OP 10 JULIE)

Elke klas word in 2 groepe verdeel. U kind gaan in groep 1 of 2 val en kom dan op alternatiewe dae skool toe. Maak asseblief seker dat alle familielede/saamryers in dieselfde groepe is voor ons amptelik begin.

GRAAD R – 3 EN GRAAD 6 – ORIëNTERINGSDAE
Op 2 Julie kom groep 1 en op 3 Julie kom groep 2 skool toe vanaf 7:30 – 12:00. Leerders bring alle boeke asook alle afgehandelde werkstukke wat tydens die grendeltyd gedoen is saam skool toe. Op hierdie twee dae bly graad 7 tuis. Leerders maak van die volgende hekke gebruik om die skool te betree.

GRAAD 4 & 5 EN LSEN-KLAS ORIëNTERINGSDAG
Op 10 Julie kom beide groep 1 en 2 van Graad 4 & 5 sowel as al die leerlinge in die LSEN-klas skool toe.

GRONDSLAGFASE
Laai u kind met ‘n masker aan by die bepaalde hek af en ry dadelik om verkeersopeenhoping te voorkom. GEEN OUERS word op die terrein toegelaat nie. U kind sal by die hek deur ‘n personeellid ontvang, gesaniteer en geskandeer word. Leerders sal ‘n plakker met hul temperatuur op ontvang.

Leerders volg dan die kleurppyle tot by hulle klas waar hul juffrou vir hulle sal wag.

By die klas sal hul weer gesaniteer word. Juffrou sal die plakker met temperatuur neem en rekordeer. Elke leerder sal die volgende ontvang:

 • Kwaggapaspoort (Slegs Graad R – 3)
 • Permit
 • Covid “screening tool”- brief
 • Rapport

KWAGGAPASPOORT (SLEGS GRONDSLAGFASE)
Die Kwaggapaspoort moet elke dag deur ‘n ouer voltooi word en die kind meld met die paspoort in sy hand by die hek aan. Die personeellid by die hek sal dan die paspoort teken en sy temperatuur plakker inplak. Geen paspoort geen toegang!!!

PERMIT
Elke leerder ontvang ‘n permit dat hy/sy by die skool mag wees. – soos deur die department voorgeskryf. Hierdie permit moet elke dag in hulle tasse wees.

COVID ‘SCREENING TOOL” – BRIEF
Hierdie brief kom van die departement af. Voltooi die brief asseblief en stuur terug skool toe saam met u kind:

 • 06 Julie – Graad R-3 & Graad 6
 • 13 Julie – LSEN, Graad 4 & 5

Sodra u kind in die klas kom sal die juffrou verduidelik hoe die klasroetine en nuwe veiligheidsreëls gaan werk. Leerders sal dan ook Covid-opleiding ontvang sodat ons maats rustig en veilig sal voel.

POUSE
Die grondslagfase en die senior fase sal op verskillende tye pouse hê. Graad 1 en Graad 2 hou pouse op die A-veld en Graad 3 op die B-veld op afgebakende areas. Die klasjuffrou sal pouse haar klas vergesel om seker te maak hul hou by veiligheids-
reëls. Daar sal ook personeel en skoonmakers by die badkamers op diens wees.

Let wel:  GEEN BALLE EN ANDER SPEELGOED mag skool toe kom nie – geen kontakspeletjies nie. Tydens pouse mag hul rondbeweeg. Hulle mag hul- le maskers afhaal om te eet solank hulle by die veiligheidsmaatreëls hou.

SNOEPIE
Die snoepie is gesluit tot verdere kennisgewing.

UITKOMTYE VIR 2 EN 3 JULIE
Ouers word versoek om hulle kinders stiptelik te kom oplaai by hul aangewese hekke. Sodra enige leerder die skoolterrein verlaat is hul nie meer die verantwoordelikheid van LSL-personeel nie, soos deur COVID-beleid bepaal. Geen kinders/ouers mag na hierdie uitkomtye op die skoolterrein wees nie.

UITKOMTYE VANAF 6 en 13 JULIE

WAT BRING U KIND ELKE DAG SAAM

 • Een masker op die gesig en een in die tas. (Indien ‘n “shield” gebruik word moet u kind steeds ‘n masker aanhê)
 • Eie saniteerder
 • 1 Pakkie wet wipes (Gooi ‘n proppie Dettol in)
 • Al hulle skoolboeke.
 • Covid paspoort en permit (Covid brief word 2/3 Julie uitgedeel aan die leerders en moet op die 6de Julie saam met die paspoort terugkom skool toe.)
 • Eie skryfbehoeftes (Geen leen van goedere word toegelaat nie)
 • Gesonde kospakkie want die snoepie is gesluit.

DAGROOSTER: 06-10 JULIE

(ALLE ANDER GRADE BLY TUIS OP 10 JULIE)

Met u samewerking kan ons hierdie, nuwe manier van dinge doen, by Laerskool Lydenburg laat werk.

CORNELUS LEMMER
HOOF