Waar elke kind vlerke kry om te vlieg en wortels om te groei/Where every child gets wings to fly and roots to grow

09 Jul

Geagte Ouers

1. DAGROOSTER: 13 – 17 JULIE

2. GRAAD 4 & 5 EN LSEN-KLAS ORIëNTERINGSDAG
Op 10 Julie kom beide groep 1 en 2 van Graad 4 & 5 sowel as al die leerlinge in die LSEN-klas skool toe. Laai u kind met ‘n masker aan by die bepaalde hek af en ry dadelik om verkeersopeenhoping te voorkom. GEEN OUERS word op die terrein toegelaat nie. U kind sal by die hek deur ‘n personeellid ontvang, gesaniteer en geskandeer word.

NB!
DIE GRAAD R, 1, 2, 3, 6 & 7 BLY VRYDAG, 10 JULIE TUIS.

3. WAT BRING U KIND ELKE DAG SAAM

  • Leerders bring alle boeke asook alle afgehandelde werkstukke (Graad 4 & 5) wat tydens die grendeltyd gedoen is saam skool toe op 10 Julie.
  • Een masker op die gesig en een in die tas. (Indien ‘n “shield” gebruik word moet u kind steeds ‘n masker aanhê)
  • Eie saniteerder.
  • 1 Pakkie wet wipes (Gooi ‘n proppie Dettol in)
  • Eie skryfbehoeftes (Geen leen van goedere word toegelaat nie).
  • Gesonde kospakkie want die snoepie is gesluit.

4. SNOEPIE
Die snoepie is gesluit tot verdere kennisgewing.

5. SNOEPIE
Die hele skool se bywonings-gemiddeld is 93%. Dit styg daagliks soos meer kinders terugkeer skool toe.

Sover verloop alles volgens plan. Dankie aan elke leerder, ouer en onderwyser vir julle ekstra moeite. Die “nuwe normaal” gaan vir ‘n lang tyd met ons wees. Kom ons raak hieraan gewoond en maak die beste van die saak deur veilig en
gesond te bly.

6. COVID ‘SCREENING TOOL” – BRIEF (GRAAD LSEN, 4 & 5)
Hierdie brief kom van die departement af en moet asseblief deur ouers voltooi.en teruggestuur word skool toe saam met u kind. (Ander grade het vorms reeds voltooi). Covid brief word 10 Julie uitgedeel aan die leerders en moet op die 13de Julie saam met die permit terugkom skool toe. Sodra u kind in die klas kom sal die juffrou verduidelik hoe die klasroetine en nuwe veiligheidsreëls gaan werk. Leerders sal dan ook Covid-opleiding ontvang sodat ons maats rustig en veilig sal voel.

7. POUSE
Die klas voog sal pouse hul klas vergesel om seker te maak hul hou by veiligheidsreëls. Daar sal ook personeel en skoonmakers by die badkamers op diens wees.

Let wel: GEEN BALLE EN ANDER SPEELGOED mag skool toe kom nie – geen kontakspeletjies nie. Tydens pouse mag hul rondbeweeg. Hulle mag hulle maskers afhaal om te eet solank hulle by die veiligheidsmaatreëls hou.

8. UITKOMTYE VANAF 13 JULIE.

Let asseblief daarop dat die skool stiptelik 7:25 begin. Sorg dat u kind asseblief betyds is. Ouers word versoek om hulle kinders stiptelik te kom oplaai by hul aangewese hekke. Sodra enige leerder die skoolterrein verlaat is hul nie meer die verantwoordelikheid van LSL-personeel nie, soos deur COVID-beleid bepaal. Geen kinders/ouers mag na hierdie uitkomtye op die skoolterrein wees nie.

9. SKOOLGELD
Ouers word versoek om steeds u skoolfonds te betaal. Die skool het steeds vaste uitgawes en ons wil nie graag onderwysers verloor en klasse groter maak nie. Dankie vir u begrip en samewerking.

CORNELUS LEMMER
HOOF