Waar elke kind vlerke kry om te vlieg en wortels om te groei/Where every child gets wings to fly and roots to grow

23 Jul

Geagte Ouers

1. DAGROOSTER: 27- 31 JULIE

2. FOTO’S
Die foto’s wat voor die lockdown geneem is, is die week aan kinders uitgedeel.

3. SKOOLGELD
Ouers word versoek om steeds skoolfonds te betaal. Die skool het steeds vaste uitgawes en ons wil nie graag onderwysers verloor en klasse groter maak nie. Dankie vir u begrip en samewerking.

4. GRAAD R-7 NUWE INSKRYWINGS – 2021
Graad R-7 inskrywingsvorms vir nuwe leerlinge in 2021 kan by die hoofhek afgehaal word. Die sluitingsdatum vir nuwe inskrywings vir 2021 is 31 Julie 2020. Geen kind se plek is verseker nie, die beheerliggaam neem die finale besluit.
Die herregistrasievorms vir leerlinge wat tans in die skool is sal op ‘n latere stadium uitgedeel word.

5. COVID 19
Neem asseblief kennis van die volgende reëlings:

  • Ouers wat leerlinge op-en-aflaai MOET MASKERS DRA.
  • Graad R-3 se paspoorte moet elke dag deur die ouer voltooi word en by die skool wees.
  • Ouers word versoek om hulle kinders stiptelik te kom oplaai na skool by hul aangewese hekke. Sodra enige leerder die skoolterrein verlaat is hul nie meer die verantwoordelikheid van die LSL-personeel nie, soos deur die COVID-beleid bepaal. Geen kinders/ouers mag na hierdie uitkomtye op die skoolterrein wees nie.
  • Let asseblief daarop dat die skool stiptelik om 7:25 begin. Sorg dat u kind asseblief betyds is. Dit bemoeilik die skanderingsproses indien u kind laat is.
  • Geen sport of kultuur mag by die skool aangebied word nie.
  • Slegs 50% van ons leerlinge mag daagliks by die skool wees.
  • Die skool kry daagliks inspeksie vanaf die Onderwysdepartement of Gesondheidsdepartement.
  • As u as ouer of u kind in kontak was met ‘n COVID positiewe persoon moet daar 10 dae selfisolasie wees, al is daar geen simptome nie.
  •  Indien ‘n leerling of onderwyser positief getoets word, besluit die Gesondheids- departement sowel as die Onderwysdepartement watter prosedure gevolg sal word. Die hoof en die Beheerligaam mag nie besluit nie. Die skool word gewoonlik vir 1 dag gesluit en diep gereinig en dan maak die skool weer oop.
  • As ‘n kind of onderwyser positief getoets word sal daar onmiddelik met ouers gekommunikeer word.

6. LSL-ONDERSTEUNING
Ons LSL-maats moet tans voortdurend aanpassings maak. Dit maak dat hulle uit hul roetines is. Ons wil ‘n beroep op ouers doen om sover moontlik u weeklikse roetine te behou. Dit skep ‘n gevoel van sekerheid in die onseker tyd. Laat leerlinge steeds vroeg gaan slaap, opstaan en hulle tyd gebalanseerd spandeer. Lees en gee elke dag aandag aan skoolwerk. Beperk skermtyd. Vermy negatiewe gesprekke. Skep tyd om oor gevoelens en bekommernisse te praat. Indien u bekommerd is kontak asseblief ons Maatskaplike Werker, Chrisan van Buuren.

Wees verseker dat u kind se veiligheid ons hoogste prioriteit is. Ons het alle inspeksies sover met 100% geslaag.

CORNELUS LEMMER
HOOF