Waar elke kind vlerke kry om te vlieg en wortels om te groei/Where every child gets wings to fly and roots to grow

20 Aug

Geagte Ouers

1. DAGROOSTER: 24 – 28 AUGUSTUS

2. SKOOLGELD
Ouers word versoek om steeds skoolfonds te betaal. Die skool het steeds vaste uitgawes en ons wil nie graag onderwysers verloor en klasse groter maak nie. Dankie vir u begrip en samewerking.

3. HER-REGISTRASIE VORM VIR 2021
Voltooi die her-registrasie vorm en stuur voor of op 28 Augustus 2020 terug.
Maak seker dat die vorms VOLLEDIG VOLTOOI (3 plekke geteken word) is en dat die
BEWYS VAN ADRES (nie ouer as 3 maande) AANGEHEG is, om u kind se plek vir 2021 te verseker.

4. SKOOLKALENDER

5. COVID 19 – WETGEWING VLAK 2
Volgens die wet is die volgende nog steeds verbode by alle skole:

  • Sport
  • Kultuur
  • Konserte
  • Prysuitdeling
  • Afskeidsfunksies
  • Saalbyeenkomste
  • Oueraande / Ouervergaderings
  • Sokkies

Slegs 50% van ons leerlinge mag nog steeds daagliks by die skool wees. Ouers wat leerlinge op-en-aflaai MOET MASKERS DRA en 1,5 meter ten opsigte van die sosiale afstand is ook nog verpligtend. Ouers word slegs op die skoolterrein toegelaat met ‘n vooraf afspraak. Slegs skoolgaande leerlinge word op die terrein toegelaat.

6. AKADEMIE
Kwartaal 1, 3 & 4 se punte gaan gebruik word vir bevorderingsdoeleindes. Sommige formele assesserings punte van kwartaal 2 by die tale word met kwartaal 3 se punte gekombineer. Aan die einde van Kwartaal 4 sal daar ‘n formele eksamen plaasvind.

Die department het die sillabus verkort sodat die huidige akademiese jaar teen15 Desember 2020 afgehandel kan wees. Kwartaal 3 se formele assesserings sal tydens klastyd gedoen word soos deur vakonderwysers gereël.

Wees verseker dat u kind se veiligheid ons hoogste prioriteit is. Ons het alle inspeksies sover met 100% geslaag.

CORNELUS LEMMER
HOOF