• 013 235 2077
Waar elke kind vlerke kry om te vlieg en wortels om te groei/Where every child gets wings to fly and roots to grow

19 Sep

1. DAGROOSTER: 01 – 04 OKTOBER 2019

Dinsdag Dag 1
Woensdag Dag 2
Donderdag Dag 3
Vrydag Dag 4

2. REVUE-LUNA SOLARIS- KAARTJIEVERKOPE
Daar is nog heelwat uitstaande revuedeelneemfooie en ons wil asseblief ‘n beroep op ouers doen om dit so spoedig moontlik in te betaal. Indien u slegs 1 kind het is dit R150-00, ‘n gesin met meer as 1 kind wat wat deelneem R100-00 per kind.

OPEN VAN KAARTJIEVERKOPE: 02 SEPTEMBER (7:30-14:00)
Kaartjies beloop R60-00 per sitplek en is slegs in die tiksterskantoor beskikbaar. Kinders mag nie op ouers se skote sit nie. Slegs kontant word aanvaar en geen besprekings kan telefonies gemaak word nie.

Maak asseblief baie seker in watter groep u kind deelneem voordat u ‘n bespreking kom maak. (Die kantoordames sal u nie daarmee kan help nie) Kaartjies sal ongelukkig nie omgeruil word nie!

OPTREDES:

14 Oktober Groep 1 18:00
15 Oktober Groep 2 18:00
16 Oktober Groep 1 14:00
17 Oktober Groep 2 18:00
21 Oktober Groep 2 18:00
22 Oktober Groep 1 18:00
23 Oktober Groep 2 14:00
24 Oktober Groep 1 18:00

Let asseblief daarop dat Woensdae ‘n middagvertoning is.

3. SKOOLTYE
Die skool sluit op Vrydag, 20 September om 09:00 vir die skoolvakansie en leerlinge mag gewone klere aantrek. Die skool open weer op Dinsdag, 01 Oktober 2019.

4. SKOOLGELD
Daar is nog heelwat skoolgelde uitstaande. Skoolfondsrekeninge is reeds uitgedeel. Skoolfonds is betaalbaar voor of op die 7de van elke maand
. Baie dankie aan al die ouers wat gereeld hul skoolfonds betaal.

5. KWARTAALPROGRAM
Aangeheg is die voorlopige kwartaalprogram. Beplan asseblief u persoonlike aktiwiteite en afsprake daarvolgens.

Laerskoolgroete

CORNELUS LEMMER
HOOF