Waar elke kind vlerke kry om te vlieg en wortels om te groei/Where every child gets wings to fly and roots to grow
Finansies vir 2020
Skoolfonds per jaar:

– – –

 • Let asseblief daarop dat skoolgeld vooruitbetaalbaar is (Graad R – 7).
 • Skoolgeld is betaalbaar voor die 7de van elke maand.
 • 10% Afslag indien u eenmalig betaal voor 31 Maart = R11 000-00 (Graad R) en R10 010-00 (1 kind Graad 1-7).
 • Die skool beskik ook oor ‘n kaartmasjien.
 • Die kassiere is oop vanaf Maandae tot Donderdae, 07:10 – 13:45 en op Vrydae vanaf 07:10 – 13:00.

– – –

Skoolfonds per maand:

– – –

Bank besonderhede:
 • Naam: LAERSKOOL LYDENBURG LEERLINGFONDS
 • Bank: ABSA
 • Rekening: Tjek
 • Rek nommer: 1010158113
 • Tak: 334351
 • Verwysing: Kind se naam van en graad

– – – – –

Finances for 2020
School fees per year:

– – –

 • Please note that school fees have to be paid in advance (Grade R-7)!
 • School fees are payable before the 7th of each month.
 • 10% Discount on a full once off payment before 31 March = R11 000-00 (Grade R) and R10 010-00 (1 child Grade 1-7)
 • The school has card facilities.
 • Cashier office hours:
  Monday – Thursday from 07:10 – 13:45 and on Fridays from 07:10 – 13:00.

– – –

School fees per month:

– – –

Banking details:
 • Name: LAERSKOOL LYDENBURG LEERLINGFONDS
 • Bank: ABSA
 • Account: Tjek
 • Account Number: 1010158113
 • Branch Code: 334351
 • Reference: Child’s name, surname and grade