• 013 235 2077
Waar elke kind vlerke kry om te vlieg en wortels om te groei/Where every child gets wings to fly and roots to grow
Finansies vir 2019
Skoolfonds per jaar:
Graad R Graad 1-7
R 10 450 1 Kind = R 9 350
2 Kinders = R 18 700
3 Kinders = R 28 050

– – –

 • Let asseblief daarop dat skoolgeld vooruitbetaalbaar is (Graad R – 7).
 • Skoolgeld is betaalbaar voor die 7de van elke maand.
 • Indien u eenmalig betaal voor 31 Maart = R9 405-00 (Graad R) en R8 415-00 (1 kind Graad 1-7).
 • Die skool beskik ook oor ‘n kaartmasjien.
 • Die kassiere is oop vanaf Maandae tot Donderdae, 07:05 – 13:45 en op Vrydae vanaf 07:05 – 13:15.

– – –

Skoolfonds per maand:
Graad R Graad 1-7
R 950 per kind R 850 per kind

– – –

Bank besonderhede:
 • Naam: LAERSKOOL LYDENBURG LEERLINGFONDS
 • Bank: ABSA
 • Rekening: Tjek
 • Rek nommer: 1010158113
 • Tak: 334351
 • Verwysing: Kind se naam van en graad

– – – – –

Finances for 2019
School fees per year:
Grade R Grade 1-7
R 10 450 1 Child = R 9 350
2 Children = 18 700
3 Children = 28 050

– – –

 • Please note that school fees have to be paid in advance (Grade R-7)!
 • School fees are payable before the 7th of each month.
 • A full once off payment before 31 March = R9 405-00 (Grade R) and R8 415-00 (1 child Grade 1-7)
 • The school has card facilities.
 • Cashier office hours:
  Monday – Thursday from 07:05 – 13:45 and on Fridays from 07:05 – 13:15.

– – –

School fees per month:
Grade R Grade 1-7
R 950 per child R 850 per child

– – –

Banking details:
 • Name: LAERSKOOL LYDENBURG LEERLINGFONDS
 • Bank: ABSA
 • Account: Tjek
 • Account Number: 1010158113
 • Branch Code: 334351
 • Reference: Child’s name, surname and grade