• 013 235 2077
Waar elke kind vlerke kry om te vlieg en wortels om te groei/Where every child gets wings to fly and roots to grow

SKAAKOEFENTYE:

MAANDAG: 13:30 -14:30 Graad 1-2 Juffrou M Pretorius (klas)
WOENSDAG: 13:30 -14:30 Graad 3 Juffrou M Pretorius (klas)
MAANDAG: 13:30 -14:30  Graad 4 Juffrou C Schoeman (klas)
WOENSDAG:  13:30 -14:30  Graad 5-7 Juffrou C Schoeman (klas)

CHESS PRACTICE TIMES:

MONDAY: 13h30 -14h30 Grade 1-2  M Pretorius (class)
WEDNESDAY: 13h30 -14h30 Grade 3 M Pretorius (class)
MONDAY: 13h30 -14h30 Grade 4  C Schoeman (class)
WEDNESDAY:  13h30 -14h30 Grade 5-7  C Schoeman (class)