Waar elke kind vlerke kry om te vlieg en wortels om te groei/Where every child gets wings to fly and roots to grow

GRAAD 3 SKRYFBEHOEFTES 2020

Maak asseblief seker dat u kind se skryfbehoeftes gemerk en aangevul is reg deur die jaar.

 • 2 x plastiek voulêers
 • 1 pak goeie uitdraai kleurpotlode
 • 1 botteltjie koekkleursel
 • 4 x dose sneesdoekies (tissues) 200 per pak
 • 1 x skerpmaker
 • 1 x 100 pak gemengde helder kleurpapier
 • 6 x 2H Steadler potlode
 • 2 x A4 seilsakkies vir boeke – lees/ mediaboeke
 • 1 x Uitveër
 • 1 x pak inkleurpotlode
 • 2 x Groot rooi Pritt (40gr)
 • 1 x Wet wipes
 • 1 x 30 cm liniaal, nie buigbaar, duidelik in cm en mm gemerk.

Kleurpenne – Opsioneel – geen gel penne (balpuntpenne) (oranje, pienk, pers of groen) en 1 blou pen vir 4de kwartaal

Boeke:

 • 1 X A4 Hardeband lyntjies boek (192 bladsye)

(Koop slegs sterk plastiek vir oortrek – ons gee die res)
Leerders ontvang gratis dagboekies.

LO apparaat:

 • Indien u kind reeds in Gr 2 hierdie items gebruik het, is u welkom om dit saam te stuur. Maak asb seker dat dit duidelik gemerk is

BELANGRIK:
Grys potlode en inkleurpotlode moet elke maand en kwartaal aangevul word, asook die uitveër, skerpmaker en liniaal. Dit is ‘n frustasie as ‘n leerder nie sy eie skryfbehoeftes het nie en onregverdig teenoor maats by wie hulle heeltyd moet leen.

 

– – –

 

GRADE 3 STATIONERY FOR 2020

Please ensure that all stationery is marked clearly and replaced throughout the year.

 • 3 x quotations folders files ( blue, yellow and red)
 • 1 x 30cm ruler – clearly marked in cm and mm (not bendable)
 • 1 x chair bag
 • 1 x big scissors
 • 1 x pack retractable wax crayons
 • 3 x boxes of 200 tissues
 • 1 x Sharpener
 • 1 x Eraser
 • 1 x pack 100 sheets bright coloured paper
 • 1 x pack playing cards (Jack, King, Queen)
 • 2 x 40g Pritt tubes
 • 12 x 2H Staedtler pencils
 • 2 x A4 canvas bags for homework books
 • 1 x bottle liquid soap
 • 10 x pocket filling sleeves
 • Colour pens (not gel or Koki’s)
 • White board with 2 x white board makers (not permanent) & sponge to clean.

Books:

 • 1 x A4 1quire counter book (Feint & margin) 192 pages

Buy strong plastic for covering the books – we supply the rest.
Learners receive a free diary.

PT – apparatus:

 • If your child used these items in grade 2, you can just send the old apparatus to school, clearly marked.

IMPORTANT:
Grey pencils, colouring pencils, eraser, sharpener and ruler must be replaced

throughout the year. It is a huge frustration if a learner does not have his own stationery and it is unfair towards the children they are always borrowing from.