Waar elke kind vlerke kry om te vlieg en wortels om te groei/Where every child gets wings to fly and roots to grow

GRAAD 4 SKRYFBEHOEFTES 2020

Basiese skryfbehoeftes word aan elke leerder verskaf. Leerders mag egter hul eie skryfbehoeftes aankoop as hulle so verkies.

Die volgende moet asseblief deur elke leerder aangekoop word vir die Graad 4 akademiese jaar.

 • 2x 72p. A4 lyntjies skrif
 • 1x 32p. A4 lyntjies skrif
 • 3x 20 sakkies ‘flipfile’
 • Highlighters (4 kleure)
 • Uitdraaikryte
 • 4x Pritt
 • Liniaal
 • A5 plastiek koevertjie vir die dagboekie
 • 1x boksie pleisters
 • 1x groot boks snesies
 • 1x bottel handseep

AANBEVELING:
Dis handig om verskillende kleure seilsakkies/koeverte vir elke van se boeke aan te skaf. Dan is alles bymekaar en word die boeke nie beskadig nie.

– – –

GRADE 4 STATIONERY FOR 2020

Each learner will receive basic stationery at the beginning of the year. Learners are, however, allowed to buy their own if they wish to do so.

The following must please be bought for the Grade4 academic year.

 • 1x 192p. hard cover book
 • 4x 20 pocket flipfile
 • Highlighters (4 colours)
 • Wax crayons
 • 4x Pritt
 • Ruler
 • A5 plastic envelope for the school
 • 1x box band-aids
 • 1x large box facial tissues
 • 1x bottle liquid hand soap

RECOMMENDATION:
It is handy to buy different coloured canvas or plastic envelopes for every subject’s books. This way, books are neatly organised and protected.