Waar elke kind vlerke kry om te vlieg en wortels om te groei/Where every child gets wings to fly and roots to grow

GRAAD 5 BENODIGDHEDE 2020

Die leerders gaan ‘n pak van die Departement af kry. Dit is egter nie voldoende nie. Die leerders moet asb die volgende ekstra koop:
Die tabel hieronder wys watter boeke vir elke vak in die pak beskikbaar is en watter boeke moet asb ekstra by gekoop word:

*Merk asb die boeke wat bygekoop word sodat u kind nie die pakket sin vir die verkeerde vakke gebruik nie.

Ander:

 • Rooi Pritt (40gr)
 • Kleurpenne – nie gel penne nie asb!!
 • Liniaal
 • 1 x pak pleisters
 • Highlighters
 • Skêr
 • Uitveer
 • Inkleurpotlode
 • Genoeg blou penne
 • Eksamenblok
 • Pacer-potlood of potlood en skerpmaker

Aanbevelings:
Koop verskillende kleur seilsakkies/koeverte waarin hul, hul skrifte en handboeke vir elke vak afsonderlik kan pak, dan is alles mooi bymekaar en word die boeke ook nie so beskadig nie.

– – –

 

GRADE 5 STATIONERY FOR 2020

The learners will receive a pack sent by the Department. However it is not sufficient. The learners must please buy the following extra:
The following table shows which books are available in the pack and which books should be bought extra please:

*Please mark the books that you buy extra to ensure that your child uses the correct books in the pack for the correct subjects.

Other:

 • Red Pritt (40gr)
 • Highlighters
 • Colour pens – no gel pens please!!
 • Ruler
 • 1 x packet of plasters
 • Enough blue pens, pacer-pencil/pencil and sharpener
 • Scissors
 • Eraser
 • Exam pad
 • Colouring pencils

Recommendation:
For each subjects buy a different colour plastic/canvas envelope.
Learners can put their textbooks and exercise books inside to keep them neat and tidy.