Waar elke kind vlerke kry om te vlieg en wortels om te groei/Where every child gets wings to fly and roots to grow

Benodgidhede vir LSOB-Leerders 2020

MERK ASB ALLE ITEMS MET U KIND SE NAAM EN VAN

 • Stewige tas waarin A4- boeke kan pas
 • 4 x Skerpmakers
 • 4 x Sagte uitveërs
 • 4 x Groot Pritt (40g)
 • 24x 2H grys potlode
 • 2 x 30cm liniaal
 • 1 x dosies snesies
 • 2 x bolle wol
 • 1 x tolletjie vir tolletjiebrei
 • 2 x seep

Mamma/Pappa ons vra asseblief vir ‘n goeie kwaliteit potlood en kleurpotlode wat ‘n beter werkverrigting bied, en as u kind dit oppas, langer hou.

Voorraad kan eenmalig aangekoop word en by skool gebêre word of elke kwartaal aangevul word. Dit is u verantwoordelikheid.

Sorg dat u kind ‘n stel tuis het vir huiswerk en een vir die klas. Ons sal ‘n ekstra waardeer vir nood. U kind kan nie skryfbehoeftes leen nie.

Beplan om 6 boeke tuis oor te trek met plastiek of DC Fix.

OUERS MOET ASSEBLIEF TOESIEN DAT HIERDIE ITEMS VOORTDUREND AANGEVUL WORD.

Groete
Mev Lynette Oosthuizen

– – –

 

Stationary for LSEN-learners 2020

PLEASE MARK EACH ITEM CLEARLY

 • A schoolbag in which A4 books can fit.
 • 4 x Sharpeners
 • 4 x Soft erasers
 • 4 x Pritt (40g)
 • 24x 2H grey pencils
 • 2 x 30cm rulers
 • 1 x boxes tissues
 • 2 x skein wool
 • 1 x French knitter for French knitting
 • 2 x soap

Please buy good quality stationary to last longer and it will ensure better quality work.

You can provide the stationary once a term or all at once. It is your choice. It is your responsibility to top the stationary up.

Your child must also have his own stationary at home for homework. YOUR CHILD MAY NOT BORROW STATIONARY FROM OTHERS.

Plan to cover 6 books with plastic or DC fix

PARENTS MUST ENSURE THAT THESE ITEMS ARE STOCKED UP AT ALL TIMES.

Regards
Mrs Lynette Oosthuizen